Pages Navigation Menu

Een voorstelrondje van de kandidaten: Tineke Kalwij

Een voorstelrondje van de kandidaten:  Tineke Kalwij

Tineke Kalwij

Schouwen-Duiveland is mijn thuis. 35 Jaar geleden kwamen wij hier met drie kleine kinderen voor het werk, de ruimte, de schone lucht en het water. We bleven!

Ik werkte als docente in het  onderwijs, waarvan de laatste 20 jaar in het volwassenenonderwijs. Naast werk en gezin raakte ik steeds meer maatschappelijk en later ook politiek betrokken bij het wel en wee van de mensen hier.

Op verzoek werd ik bestuurslid van een sportclub, van de cliëntenraad van het verzorgingshuis Borrendamme en  het bestuur van Borrendamme. Het laatst zat ik in de seniorenadviesraad van de gemeente.

Politiek was ik actief als lid van de gemeenteraad van Zierikzee in de jaren 90, waaruit weer het bestuurslidmaatschap van het M.F.C. en Brogum voortvloeide.

Voor al deze maatschappelijke functies werd ik gevraagd en ik vond dat een hele eer en kon vooral als raadslid echt iets betekenen voor de mensen, die mij gekozen hadden.

Nu ik dan ook opnieuw gevraagd word door alert!  om mij kandidaat te stellen, kan ik niet anders dan “ja” zeggen. Ik sta achter het programma en ben van alle markten thuis, dus ik zal en wil de belangen van u, de burger van Schouwen-Duiveland behartigen.

De aandacht voor het seniorenbeleid zal een belangrijk speerpunt voor mij zijn, want met alle bezuinigingen, die hen extra hard treffen, is er iemand  nodig om de vinger aan de pols te houden en hun belangen te verdedigen en waar te maken.