Pages Navigation Menu

Een voorstelrondje van de kandidaten: Theo de Gelder

Een voorstelrondje van de kandidaten: Theo de Gelder

Theo de Gelder

 

Ik  ben Theo de Gelder 58 jaar jong, getrouwd en heb drie prachtige kinderen en inmiddels ook twee kleinkinderen. Ik werk als engineer voor het grootste olie concern ter wereld en woon alweer bijna de helft van mijn  leven  op Schouwen-Duiveland waar ik aan ben verknocht. Door mijn werk heb ik vele landen op deze aardbol mogen bezoeken maar ervaar steeds weer dat ik bevoorrecht ben om op ons mooie eiland te mogen wonen. Om de leefomgevingskwaliteit echter blijvend te behouden heb ik mij bijna 7 jaar als  gemeenteraadslid van een landelijke partij op Schouwen-Duiveland ingezet. Vorige jaar moest ik onverhoopt daarmee stoppen  omdat ik het raadswerk met mijn toenmalige werk niet langer kon combineren. Dat viel overigens gelijk met het tijdstip waarop ik mij – gelet op de perikelen die zich toen op landelijk niveau afspeelden – niet langer senang voelde met deze partij.

Omdat ik mij wil blijven inzetten voor het medebesturen van ons eiland heb ik mij, nu ik weer tijd heb, voor de lokale politiek na de afgelopen zomer aangesloten bij alert!  omdat deze partij het dichtst bij mijn huidige politieke opvattingen ligt.

De komende jaren zal de gemeente het niet gemakkelijk krijgen gelet op de extra taken die het RIJK bij de gemeente gaat neerleggen en de financiële consequenties die dat met zich meebrengt. Bewaking van de bestuurlijke kwaliteit, integriteit en de besluitvorming worden steeds belangrijker en is de reden dat ik mij voor behoud van ons mooie eiland en haar bestuur verdienstelijk wil maken. Deelname in de politieke arena de plaats waar dit kan. Om genoemde redenen heb ik mij verkiesbaar gesteld voor alert!.