Pages Navigation Menu

Een voorstelrondje van de kandidaten: Jos Hoeijmakers

Een voorstelrondje van de kandidaten: Jos Hoeijmakers

Jos Hoeijmakers

 

Tijdens de bezuinigingsronde van 2004-2005 werd duidelijk dat het gemeentebestuur voornamelijk bezuinigde op zaken die de burger raken, en dat op geen enkele wijze serieus onderzocht is of er binnen de gemeente zelf voldoende bespaard wordt. De arrogante en afwijzende houding van de grote gevestigde partijen en de paniekerige reactie van burgemeester en wethouders op mijn onderzoeksresultaten over de omvang van het ambtelijk apparaat, hebben mij doen besluiten om toenadering te zoeken bij de enige partij die mijn kritiek wel serieus nam; en dat is alert!. Vervolgens heb ik namens alert! voor ongeveer 5 jaar een raadszetel bekleed en oppositie gevoerd, totdat privéomstandigheden het mij noodzakelijk maakte om wat meer tijd voor mijn gezin vrij te maken. Ik ben wel actief betrokken gebleven in de steunfractie en als plaatsvervangend raadslid denk ik mee met onze raadsleden.  Nu het thuisfront wat op rust is gekomen kan ik me weer meer inzetten voor uw belangen vanuit de politieke groepering alert!