Pages Navigation Menu

Alert! en VVD succesvol achter de schermen

Gepubliceerd op 9 feb 2013

De aanhouder wint, stelt de fractievoorzitter van alert!, reagerend op het nieuws dat de gemeente en Zeeuwland een bedrag van € 200.000 hebben vrijgemaakt voor reparatie en verbouwing van de gymzaal te Scharendijke. Eerder waren het dorpshuis en de gymzaal om veiligheidsredenen gesloten.

Lees meer

Huurgeld Putmeet voorlopig niet terug

Gepubliceerd op 15 nov 2012

Zeeuwland is niet van plan de vooruitbetaalde huurgelden aan de gemeente terug te betalen. Na de definitieve sluiting van dorpshuis De Putmeet in maart van dit jaar heeft de fractie van Alert! aan de gemeente gevraagd of zij deze vooruitbetaalde huurgelden wilden terugvorderen.

Lees meer

Motie Alert! reparatie Putmeet ingetrokken

Gepubliceerd op 7 jul 2012

Begin november 2011 wordt de “Putmeet”, het dorpshuis in Scharendijke, wegens onveilige omstandigheden gesloten. Een gerechtvaardigde beslissing. Er volgt overleg met alle betrokken partijen maar het ziet er toch naar uit dat er vooralsnog geen oplossing is. Uit onderzoek van Alert! blijkt echter dat een relatief goedkope oplossing wel degelijk voor handen is.

Lees meer