Pages Navigation Menu

Alert! communiceert beter

Alert! communiceert beter

Moderne communicatie is een essentieel onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Email, Twitter, Facebook, LinkedIn e.d. zijn evenals smartphones en tablets niet meer weg te denken uit ons leven. Door het gebruik van deze communicatiemiddelen is niet alleen de snelheid waarmee we communiceren maar ook de onnauwkeurigheid toegenomen.

Alert! hecht aan nauwkeurige en juiste communicatie en doet dit op de volgende manieren:

  • via de nieuwe media (Twitter, Website en Facebook);
  • door aanspreekbaar te zijn op straat en te luisteren naar de burger;
  • door zich in de commissies en de gemeenteraad te laten horen;
Het tonen van interesse, aanwezig zijn in de samenleving en het directe contact met de inwoners op ons eiland heeft voor Alert! de voorkeur. Alert! probeert op deze manier zo veel mogelijk inwoners te bereiken maar is zich tegelijkertijd bewust van het feit dat ze zo nooit alle inwoners kan bereiken.

De communicatie van Alert! is meer dan het doen van mededelingen. Alert! legt verbindingen, maakt keuzes en wisselt met velen gedachten en ideeën uit. Als het om de kern gaat, staat de inwoner bij Alert! centraal.

Alert! publiceert op haar nieuwe website actueel nieuws en standpunten. Indien er aanleiding toe is zal Alert! snel en nauwkeurig communiceren om u zo snel mogelijk op de hoogte te houden. De website van Alert! is dan ook aangepast voor het gebruik met alle besturingssystemen (Windows, Chrome, IOS, etc). Daarnaast is deze website gebouwd volgens het principe van responsive webdesign. Dit wil zeggen dat deze website zich automatisch aanpast aan het gebruikte formaat beeldscherm. Dit betekent dus dat deze website goed leesbaar is op een desktop, laptop, smartphone of tablet. Voor de laatste twee is het ook mogelijk om de mobiele versie te gebruiken.