Pages Navigation Menu

Afwaarderen grond

Afwaarderen grond

alert!  streeft naar openheid en helderheid ook als het gaat over de financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland.  Zo zijn we van mening dat vaste activa gewaardeerd moeten worden tegen de actuele waarde, hetgeen betekend dat  de gemeente haar eventuele verlies moet nemen. Lees hier waarom…..