Pages Navigation Menu

114 ambtenaren wonen niet in Schouwen-Duiveland

114 ambtenaren wonen niet in Schouwen-Duiveland

 

Het belang van wonen en werken op Schouwen-Duiveland

 

Het is bekend dat er 114 van de 365 ambtenaren van de gemeente Schouwen-Duiveland niet zijn ingeschreven in onze gemeente.

In de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten zijn geen voorschriften opgenomen inzake een verplichte hoofdverblijfplaats van ambtenaren.

Maar wat betekent het voor een gemeente als de onze wanneer bijna een derde van het aantal ambtenaren buiten ons ‘eiland’ haar hoofdverblijfplaats heeft?

Aan het beroep van ambtenaar worden bijzondere eisen gesteld over dienstbaarheid en inzetbaarheid.

Gemeentemedewerker(st)ers zijn ingeschakeld in de dossierbehandeling of de ondersteuning ervan. Bij calamiteiten kan er een crisiscentrum op Schouwen-Duiveland worden ingericht die permanent ten dienste van de burgers waakzaam moet zijn.

De veiligheid van de burger ligt het crisiscentrum nauw aan het hart, maar waar blijft de hogere doeltreffendheid en de actie bij afwezigheid van de medewerk(st)ers als deze na bijvoorbeeld een natuurramp of milieuramp Schouwen-Duiveland niet kunnen bereiken?

Kwaliteitsvolle dienstverlening blijft dan achterwege.

Helaas zijn er ook voorbeelden uit het bedrijfsleven over de teloorgang van de werkgelegenheid, als gevolg van een te geringe betrokkenheid van de beleidsbepalers met Schouwen-Duiveland. Dit betekent des te meer aandacht voor dit probleem.

 

De hoofdverblijfplaats van ambtenaren elders heeft nog meer gevolgen voor de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland:

  • Als vaste inwoners kunnen zij bijdragen aan de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland  zoals: cultuuraanbod, winkelbestand, werkgelegenheid, scholen (ook in de kleine kernen), verenigingsleven, vrijwilligerswerk, etc.
  • Ambtenaren weten minder waarover het gaat wanneer ze niet midden in de samenleving  wonen en werken. Zij missen de betrokkenheid en affiniteit met hun directe woon- en werkomgeving
  • Leegstand woonhuizen
  • Eventuele vergoedingen van de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling (pendelaars) en andere vergoedingen
  • Milieuoverlast als gevolg van woon-werkverkeer
  • Lokale belastingen
  • Het voorkomen van de krimp op Schouwen-Duiveland
  • Enz., enz.
  • Het sociale weefsel van buurten wordt erg verzwakt

 

De overheid dient zijn verantwoordelijkheid  te nemen inzake dit probleem. Bovendien moeten alle betrokkenen een aantal stappen zetten.

Graag zag alert! dat vanuit verschillende beleidsniveaus initiatieven worden ontwikkeld om voor domicilie Schouwen-Duiveland te kiezen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren worden – na raadpleging – gelijkgetrokken met die in de private sector waar als voorwaarde gesteld kan worden dat men zijn hoofdverblijfplaats vestigt in de vestigingsplaats van de desbetreffende werkgever.

De gemeenteraad kan bij verordening de regels vast stellen om al het nodige te doen en alles in het werk stellen om op grond van de vele negatieve gevolgen de hoofdverblijfplaats buiten de gemeente Schouwen-Duiveland te beperken.

 

J.C.Schoneman